Στον Εμπορικό Σύλλογο ο δήμαρχος Ύψωνα Λεμεσού Κύπρου

Τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων επισκέφθηκε ο Δήμαρχος
του Δήμου Ύψωνα Λεμεσού Κος Παντελής Γεωργίου, όπου συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο Χρήστο Μπλουγούρα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Στέλιο Κούτσια, Θανάση Νατσιόπουλο και Θανάση Φαλτάκα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να διερευνηθούν οι τρόποι σύνδεσης και
συνεργασίας των επιχειρήσεων που εδρεύουν στους δύο Δήμους.

Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρήθηκε σκόπιμο να ενεργοποιηθούν τόσο οι
Δήμοι όσο και όλοι οι φορείς της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη
δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας αμφίδρομης ενημέρωσης των
επιχειρήσεων και ψηφιακών συναντήσεων B2B.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν σε αυτή την κατεύθυνση προς
όφελος των επιχειρήσεων και των δημοτών των δύο αδελφοποιημένων
Δήμων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχετικές δημοσιεύσεις