Στις 24 Νοεμβρίου οι υπογραφές για την ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα

Στις 24 Νοεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση για το σιδηροδρομικό έργο ηλεκτροκίνησης της γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα. Στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ, της αναδόχου εταιρείας, η ανάδοχος εταιρεία, ΑΒΑΞ θα υπογράψει την σχετική σύμβαση, δίνοντας σάρκα και οστά σε ένα έργο που έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας και όχι μόνο.

Η μεγάλη τεχνική εταιρεία αναλαμβάνει το έργο με ποσοστό έκπτωσης 11,2%. Η δημοπράτηση του έργου είχε πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου και στις 5 του ίδιου μήνα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών.

Για την ΑΒΑΞ είναι ακόμα ένα σιδηροδρομικό έργο μετά από το έργο σηματοδότησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Ειδομένη που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την ALSTOM από τις αρχές Μαρτίου. Η ΑΒΑΞ συμμετέχει και στα έξι μεγάλα σιδηροδρομικά έργα με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου που έχει δημοπρατήσει η ΕΡΓΟΣΕ.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, οπότε αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις και μετά τις απαραίτητες δοκιμές του συστήματος, η ηλεκτροκινούμενη -πλέον- γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα θα λειτουργήσει στις αρχές του 2026.

Το κόστος του έργου με τον αναλογούντα ΦΠΑ είναι 72,8 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου ξεκινά καλυπτόμενη από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αναμένεται να συνεχίσει με το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταφορές”.

Το αντικείμενο του έργου

Στην κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας Λάρισας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1 (level 1). της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας.

– Στην υλοποίηση συστήματος ηλεκτροκίνησης (εναέρια γραμμή επαφής 25 kV/50Hz, ενός Υποσταθμού Ισχύος Έλξης 2X15 MVA), και τηλεδιοίκησης (SCADA), της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας και την προσαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτροκίνησης με τις υφιστάμενες όμορες εγκαταστάσεις.
– Στην κατασκευή των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
– Στην συμπλήρωση της περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής.
– Στην προσθήκη συστήματος κύλισης βελόνης (κυλισιοτριβείς – ράουλα) στις αλλαγές τροχιάς που θα ενταχθούν στο σύστημα σηματοδότησης.
– Στην κατασκευή υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής με την συμβατική μέθοδο της σκυρογραμμής (σιδηροτροχιές επί σκύρων) στην περιοχή των Σοφάδων, όπου θα κατασκευαστεί γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650μ (ΧΘ 14+250 – ΧΘ 14+900 περίπου).
– Στην κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων για την εξυπηρέτηση του κοινού, αντίστοιχων διαστάσεων με την υφιστάμενη και στην εγκατάσταση σε αυτήν φωτισμού και δυο ανελκυστήρων στην υφιστάμενη πεζογέφυρα..
– Στις εργασίες ανακαίνισης ή και επισκευής μικρής κλίμακας σε χώρους των υφισταμένων κτηρίων των Σ.Σ. Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας, όπου θα στεγασθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης. Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν κυρίως σε εσωτερικές διαμορφώσεις και διαρυθμίσεις, συντηρήσεις και αποκαταστάσεις καλύψεων, τελειωμάτων και μονώσεων, αντικαταστάσεις κουφωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων.
– Στην εγκατάσταση ηλεκτρικής θέρμανσης αλλαγών τροχιάς στις αλλαγές του Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου με τροφοδότησης τους από την Εναέρια Γραμμή Επαφής.
– Στην αντικατάσταση 38 υφιστάμενων ΑΣΙΔ και την προσθήκη ενός επιπλέον ΑΣΙΔ στην χ.θ. 61+250.
– Στην επαλήθευση CE των υποσυστημάτων «ενέργεια» και «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας
– Στην επαλήθευση CE του υποσυστήματος «υποδομή» για την γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650μ και την αποβάθρα στον Σ.Σ. Σοφάδων.
– Στην υποβολή τεχνικών φακέλων που θα συνοδεύουν τις ως άνω επαληθεύσεις, βάσει των οποίων η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) θα χορηγήσει την έγκριση θέσης σε λειτουργία των σχετικών υποσυστημάτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία του ζητηθεί ή και να συμπληρώσει τους υποβηθέντες φακέλους, αν απαιτηθεί από τη ΡΑΣ, χωρίς πρόσθετο κόστος.
Η αρχή του Έργου τοποθετείται στο σταθμό Παλαιοφάρσαλος (Χ.Θ. 303+100 μέτρηση Π-Π ή Χ.Θ. 0+000, μέτρηση Π-Κ) και το τέλος στο σταθμό Καλαμπάκα (Χ.Θ. 80+441, μέτρηση Π-Κ στο πέρας του Σ.Σ. Καλαμπάκας.).
Το συνολικό μήκος του άξονα της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα είναι 80,4 χιλιόμετρα.

 

ypodomes.com

Σχετικές δημοσιεύσεις