Σταθμός βιντεοεπικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους στο Γ.Ν. Τρικάλων

Στα πλαίσια της υποχρέωσης της πολιτείας να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, εγκαταστάθηκε  και λειτουργεί από σήμερα 15/9/20 σταθμός βιντεοεπικοινωνίας (relay service) για κωφούς και βαρήκοους στο Γ.Ν. Τρικάλων. Πρόκειται για μια καινοτόμο υπηρεσία, σκοπός της οποίας είναι η παροχή δωρεάν τηλεδιερμηνείας σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο από πιστοποιημένους διερμηνείς για κωφούς και βαρήκοους.

Διερμηνείς του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη νοηματική, μέσω μιας ειδικής εφαρμογής για βιντεοτηλεπικοινωνία.

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε και λειτουργεί κατόπιν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), του Υπουργείου Υγείας και είναι το πρώτο που λειτουργεί σε νοσοκομείο της  5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό συνέβαλαν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ,η Διοικητής  του ΕΙΚ κ.Λαμπροπούλου και η Διοίκηση της 5ης Υ.Πε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Σχετικές δημοσιεύσεις