Στήριξη στο αίτημα των Κυνηγετικών Συλλόγων Τρικάλων και Καλαμπάκας από την Κατερίνα Παπακώστα

Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι του Νομού Τρικάλων και Καλαμπάκας, που απαριθμούν ένα από ταμεγαλύτερα πανελλήνια ποσοστά αριθμού κυνηγών, απεύθυναν μέσω επιστολών τους, προς τους Βουλευτές του Νομού μας, σχετικά υπομνήματα με τα οποία αιτούνται την αναθεώρηση της έμμεσης απαγόρευσης της κυνηγετικής δραστηριότητας και τηνυπαγωγή της άσκησής της στις εξαιρέσεις μετακίνησης.

Η Τρικαλινή Βουλευτής, κα. Παπακώστα, άμεσα προχώρησε στην σύνταξη σχετικής Αναφοράς την οποία κατέθεσε, εχθές, στην Βουλή των Ελλήνων, η οποία απευθύνονταν στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς επίσης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στην Αναφορά της, όπως και στα εν λόγω Υπομνήματα των Συλλόγων, υπογραμμίζεται πως η κυνηγετική δραστηριότητα λογίζεται, βάσει του Ν.Δ 86/69 άρ. 251, ως άθλημα καθ΄όλην την επικράτεια.

Επιπροσθέτως, δεδομένης της μοναχικότητας που επιβάλλει, η εν λόγω δραστηριότητα, στη φύση και σε μέρη που δεν υπάρχει συγχρωτισμός, τα μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων θα μπορούσαν, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, να συνεχίσουν την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

« Η Κυνηγετική Κοινότητα συμβάλλει, εν αμφιβόλω, με ιδία κεφάλαια στην ελληνική οικονομία και αρκετές φορές μάλιστα, όπως τη φετινή χρονιά, με το κυνήγι του αγριόχοιρου, συνεισέφερε στην ομαλή διατήρηση της πανίδας και της χλωρίδας, στη διαφύλαξη των καλλιεργειών και μικρών κτηνοτροφικών μονάδων, σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και στον Νομό μας συγκεκριμένα. Αναγνωρίζουμε κάθε τους προσφορά και δεν είναι επιλογή μας η απότομη διακοπή της κυνηγετικής περιόδου.

Όμως, βρισκόμαστε σε έκτακτες και ιδιάζουσες συνθήκες, που επιβάλλουν αυστηρή τήρηση των μέτρων για τη δημόσια υγεία και τον περιορισμό εξάπλωσης του covid-19, που έχει ήδη δημιουργήσει ένα νέο επιθετικό κύμα εξάπλωσης. Ωστόσο, η κυνηγετική δραστηριότητα είναι κατεξοχήν μια μοναχική δραστηριότητα στη φύση, χωρίς να υφίσταται συγχρωτισμός, που ευνοεί την μεταδοτικότητα του ιού.

Γι΄αυτό τον λόγω, τηρουμένων φυσικά των απαιτούμενων μέτρων, εισηγήθηκα την δυνατότητα να συνεχιστεί και να υπαχθεί στις εξαιρέσεις μετακίνησης. Κύριο μέλημά μας όμως, την δεδομένη συγκυρία είναι να μείνουμε ασφαλείς και να περιορίσουμε τον κίνδυνο της εξάπλωσηςγια να μην αναγκαστούμε να στερηθούμε για ακόμη περισσότερο τις αγαπημένες μας συνήθειες.» Δήλωσε η κα. Παπακώστα.

Σχετικές δημοσιεύσεις