Σημαντική κυκλοφοριακή αλλαγή: Μονοδρομείται όλη η οδός Αμαλίας

Σημαντική αλλαγή στην κίνηση οχημάτων στα Τρίκαλα. Από την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου
2023 μονοδρομείται από τον Δήμο Τρικκαίων, τμήμα της οδού Αμαλίας, από τη γέφυρα
Τρικκαίογλου (μαιευτήριο) μέχρι τη γέφυρα Γούρνας.

Η μονοδρόμηση γίνεται από δυτικά προ ανατολικά, δηλαδή τα οχήματα θα κινούνται μόνο
προς το κέντρο της πόλης και όχι το αντίθετο.

Η συγκεκριμένη αλλαγή οφείλεται στα έργα για την ανάπλαση της παραποτάμιας οδού
Αμαλίας, καθώς απαιτείται επέκταση των πεζοδρομίων της οδού Αμαλίας, που θα
καταλαμβάνουν τμήμα του οδοστρώματος. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων έχει
ήδη προβεί σε σχετικές μετρήσεις, που καταδεικνύουν την ανάγκη καλύτερης κίνησης των
οχημάτων. Το θέμα εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 24/2019 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και την ΕΠΟΙΖΩ την υπ’ αριθμόν 230/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων.

Εκτός από τις πινακίδες STOP στις συμβολές των οδών Αμαλίας και Χρ. Γιώτα, Αμαλίας και
Νίκου &  Ρίτας Παππά, τοποθετήθηκαν και οι αντίστοιχες απαγορεύσεις δεξιά ή αριστερής
στροφής, στην κάθοδο της οδού Χρ. Γιώτα και στη γέφυρα στην πλατεία Βουβής.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν ξεκινήσει έργα για την επέκταση της ανάπλασης του δρόμου,
στο πλαίσιο του μεγάλου έργο ανάπλασης στις όχθες του Ληθαίου.

Πλέον, όλη η οδός Αμαλίας θα έχει μία και μόνη κατεύθυνση, από τη γέφυρα Τρικκαίογλου
προς την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική).

Ο Δήμος Τρικκαίων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν μέγιστη προσοχή, αλλά και
κατανόηση, ειδικά κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής των αλλαγών.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις