Π.Ε. Τρικάλων: 43 εκ. για αρδευτικά και 12 νέες προτάσεις για χρηματοδότηση από «Τρίτσης» και Ταμείο Ανάκαμψης

Με αρδευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 43 εκατομμυρίων ευρώ,  η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει  στην πράξη τους ανθρώπους της  παραγωγής στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,   δήλωσε   ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.  Πρόκειται για έργα ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη- ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές, φράγματα, υπόγεια αρδευτικά δίκτυα- που εκσυγχρονίζουν  την  παραγωγική διαδικασία,    ενισχύουν το αγροτικό εισόδημα, μειώνουν το κόστος  παραγωγής και οδηγούν σε ορθολογική διαχείριση του νερού  βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. « Με στρατηγική στόχευση, γρήγορες διαδικασίες και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας, στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο  που αποτελεί δύναμη δημιουργίας στη Θεσσαλία, ακολουθώντας το δόγμα build back better,  δηλαδή επενδύουμε στην πρόληψη, για τον περιορισμό των κινδύνων από έκτακτες περιπτώσεις, όπως είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, χρησιμοποιώντας τη φύση και τις φυσικές διεργασίες» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης. Παράλληλα,  σχεδιάζοντας το μέλλον, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προτείνει για  χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Τρίτσης» και από το «Ταμείο Ανάκαμψης» στην Π.Ε. Τρικάλων δώδεκα  αρδευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού   157.380.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,   έχουν  κατασκευαστεί μέχρι σήμερα:

-Από το 2016 μέχρι σήμερα επτά (7) μικροί ταμιευτήρες νερού σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Τρικάλων, συνολικού προϋπολογισμού 860.000,00 €  με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ήτοι: Ζάρκο (2), Φωτεινό (2), Περιοχή Καλονερίου (1), Περιοχή Παλαιοσαμαρίνας (2), ενώ:

(α) με το εγγεγραμμένο στο Π.Δ.Ε. έργο με τίτλο: «Λιμνοδεξαμενές Π.Ε. Τρικάλων 2020» προγραμματίζεται η κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών σε ανάλογες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας.

(β) αναμένεται έγκριση από το Δασαρχείο Καλαμπάκας για κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του οικισμού Θεοτόκου στο δήμο Μετεώρων.

-Έργα αρδευτικά:

«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση στα αγροκτήματα Κάτω  Ελάτης-Γοργογυρίου-Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού 1.486.000,00 €-ολοκλήρωση 28/4/2017.

«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση στα αγροκτήματα Φήκης-Λιλης», προϋπολογισμού 1.514.000,00 €-ολοκλήρωση 15/9/2017.

«Κατασκευή υπόγειων αρδευτικών δικτύων για την ορθολογική αξιοποίηση υφιστάμενων κρατικών γεωτρήσεων του δήμου Βασιλικής Ν. Τρικάλων», προϋπολογισμού 735.000,00 €-ολοκλήρωση 21/8/2017 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΛΕΞ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»Π.Α.Α. 2007-2013.

 

«Βελτιστοποίηση υφιστάμενων αρδευτικών Ν. Τρικάλων», προϋπολογισμού 1.050.000,00 €-ολοκλήρωση 25-9-2015

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή αρδευτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 37.033.159,40 €, ήτοι :

-Η κατασκευή του φράγματος Ληθαίου ποταμού για την δημιουργία ταμιευτήρα στην περιοχή της Νέας Ζωής Δήμου Μετεώρων  για την άρδευση αγροκτημάτων συνολικής έκτασης 17.000 στρεμμάτων περίπου, χρηματοδοτούμενο από τις πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (9.166.069,40 €) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (5.767.090 €) για την κατασκευή του φράγματος και από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας                                      για την μελέτη των δικτύων άρδευσης. Επισημαίνεται ότι το φράγμα και η πλήρωση της λιμνοδεξαμνής  προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών περίπου, ενώ η μελέτη των δικτύων άρδευσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η κατασκευή των, προϋπολογισμού 20.000.000,00 €, έχει προταθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης .

-Η κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόεμνα σε περιοχές εκατέρωθεν του Πηνειού ποταμού στην Π.Ε. Τρικάλων από 23/2/2018 έως 26/2/2018 (Δίκτυα άρδευσης, μνημεία)», προϋπολογισμού 8.200.000,00 €, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο οποίο μεταξύ των άλλων κατασκευών, όπως αντλιοστάσια και αποκατάσταση μνημείων , περιλαμβάνονται αρδευτικά δίκτυα κυρίως στο δήμο Φαρκαδόνας, συνολικού μήκους  40.000 m, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα σε ποσοστό 90% περίπου.

-Η κατασκευή του έργου: «Εξορθολογισμός λειτουργίας υφιστάμενων δικτύων άρδευσης Ν. Τρικάλων», προϋπολογισμού 12.000.000,00 €, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,  για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με Διευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με την ευθύνη της οποίας ολοκληρώθηκαν οι σχετικές μελέτες για την δημοπράτηση του έργου. Επισημαίνεται ότι με το έργο προβλέπεται εκσυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύων από την περιοχή Σαρακίνας του δήμου Μετεώρων μέχρι την περιοχή Πηνειάδας του δήμου Φαρκαδόνας, συνολικού μήκους 252.230                                   m για την άρδευση εκτάσεων 80.000,00 στρεμμάτων περίπου.

-Η κατασκευή του έργου: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Παλαιομοναστήρου», προϋπολογισμού 1.700.000,00 €, για το οποίο έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση για την κατασκευή του έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται λιμνοδεξαμενή όγκου νερού  251.200 m3, μέρος του οποίου θα διοχετεύεται από τον Πορταϊκό ποταμό, καθώς και δίκτυα άρδευσης συνολικού μήκους   8.080 m.

-Η δημοπράτηση του έργου: «Λιμνοδεξαμενές Π.Ε. Τρικάλων», προϋπολογισμού 200.000,00 €, με το οποίο προβλέπεται η κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας.

Επισημαίνεται ότι από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων περαιώθηκαν κατά τα έτη  2009 και 2011 δύο (2) λιμνοδεξαμενές στην περιοχή Δήμου Χασίων, σήμερα Δήμου Μετεωρών  στο Σκεπάρι και στην Ασπροκκλησιά.

Έχουν προταθεί για χρηματοδότηση από τα προγράμματα «ΤΡΙΤΣΗΣ» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ» τα παρακάτω αρδευτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού   157.380.000 €:

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΗΘΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΠΑΘΑΔΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΥΡΑΣ), προϋπολογισμού 20.000.000,00 €.

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ), προϋπολογισμού 9.000.000,00 € (έχει συνταχθεί προμελέτη με ανάθεση και επίβλεψη από τον Δήμο Φαρκαδόνας).

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ), προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.

-ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ), προϋπολογισμού 60.000.000,00 € (έχει συνταχθεί προμελέτη με ανάθεση και επίβλεψη από την Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας).

-ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ), προϋπολογισμού 16.000.000,00 €.

-ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ),  προϋπολογισμού 10.000.000,00 € (έχει συνταχθεί προμελέτη με ανάθεση και επίβλεψη από τον δήμο Φαρκαδόνας).

-ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ), προϋπολογισμού 630.000,00 €.

-ΦΡΑΓΜΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ), προϋπολογισμού 12.000.000,00 € (έχει συνταχθεί προμελέτη με ανάθεση και επίβλεψη από τον Δήμο Φαρκαδόνας).

-ΦΡΑΓΜΑ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ),  προϋπολογισμού 500.000,00 €.

-ΦΡΑΓΜΑ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ), προϋπολογισμού 7.000.000,00 € (έχει συνταχθεί προμελέτη με ανάθεση και επίβλεψη από τον Δήμο Φαρκαδόνας).

-ΦΡΑΓΜΑ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ), προϋπολογισμού 150.000,00 €.

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ (ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟ), προϋπολογισμού 16.000.000,00 € (έχει συνταχθεί μελέτη με ανάθεση από το Υπουργείο Γεωργίας).

Σχετικές δημοσιεύσεις