Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας από τις 28-5-2020,  η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2020, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων από την Δευτέρα  29  Ιουνίου 2020  μέχρι και την Παρασκευή 10  Ιουλίου 2020 (ώρες 08:00 έως 13:00). Η επιτροπή δεν θα λειτουργήσει το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου.

 

Οι υποψήφιοι θα παρουσιάζονται στη γραμματεία, που θα λειτουργεί στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων στις 08:00 π.μ. με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Τρικάλων, δεν εξετάζονται υποψήφιοι που επιθυμούν την κολύμβηση ως εξεταζόμενο αγώνισμα, διότι στην πόλη των Τρικάλων δεν υπάρχει κολυμβητήριο με πισίνα μήκους 50μ.Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει για την εξέτασή τους  στα τρία (3) αγωνίσματα να απευθυνθούν στην αντίστοιχη Επιτροπή της Λάρισας.

 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή υγειονομικής και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α)   δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β)   το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του

υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή

διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο

γ)   βεβαίωση οπτικής οξύτητας

δ)   ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση

ε)   καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση

στ) Ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει          την κλινική εξέταση  του υποψηφίου για COVID-19, με τις Οδηγίες της Υγειονομικής   Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή   Ν.Π.Δ.Δ. ή γιατρό του Δημοσίου ή από ιδιώτη γιατρό. Η ιατρική βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από γιατρό με ειδικότητα γενικού  ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης   «Αθλητισμός &COVID-19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., τις στρατιωτικές σχολές κ.α.»

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

 

Τα τρία αγωνίσματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:

 

ΑΓΟΡΙΑ:

  • Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg)
  • Άλμα σε μήκος
  • Δρόμος 400 μέτρων

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:

  • Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg)
  • Άλμα σε μήκος
  • Δρόμος 200 μέτρων

 

Για την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει καταρτιστεί ο ακόλουθος αλφαβητικός πίνακας σύμφωνα με τον οποίο θα προσέρχονται οι υποψήφιοι στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΕΣΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ29-06-202008:00 -13:00ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Α έως και Δ

 

400μ. Αγόρια &200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Ε έως και Θ

 

ΤΡΙΤΗ30-06-202008:00 -13:00ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Ε έως και Θ

 

400μ. Αγόρια &200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Δ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ01-07-202008:00 -13:00ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Ι έως και Κ

 

400μ. Αγόρια &200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Μ

 

ΠΕΜΠΤΗ02-07-202008:00 –13:00ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Λ έως και Μ

 

400μ. Αγόρια &200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Κ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ03-07-202008:00 -13:00ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Ν έως και Ο

 

400μ. Αγόρια &200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Π έως και Ρ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ04-07-2020ΑΡΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ05-07-2020ΑΡΓΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ06-07-202008:00 -13:00ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Π έως και Ρ

 

400μ. Αγόρια &200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ο

 

ΤΡΙΤΗ07-07-202008:00 –13:00ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Σ έως και Τ

 

400μ. Αγόρια &200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Υ έως και Ω

 

ΤΕΤΑΡΤΗ08-07-202008:00 -13:00ΣΦΑΙΡΑ-ΜΗΚΟΣ

Αγόρια και Κορίτσια που το επώνυμό τους

αρχίζει από Υ έως και Ω

 

400μ. Αγόρια &200μ Κορίτσια που το

επώνυμό τους αρχίζει από Σ έως και Τ

 

ΠΕΜΠΤΗ09-07-202008:00 -13:00Αγόρια -Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ10-07-202008:00-13:00Αγόρια -Κορίτσια  που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια ή ατύχημα).

 

Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) διότι η αίτηση-δήλωση ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν  στη  διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την υγειονομική τους εξέταση και πρακτική δοκιμασία στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για την αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αν, ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους για σοβαρούς λόγους (Ειδικά μαθήματα, ασθένεια, ή ατύχημα), αυτοί μπορούν να προσέρχονται ύστερα από επικοινωνία μια άλλη ημέρα.

 

Τηλ. Επικοινωνίας : 24310-46467 και 2431-24235

Σχετικές δημοσιεύσεις