Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της Δυτικής Θεσσαλίας, της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ), που αφορά άμεσα την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, καθώς σχετίζεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων του για τις επόμενες δεκαετίες έγινε σήμερα στα Τρίκαλα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ο οποίος είχε την ευθύνη της διενέργειας του δημόσιου ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, αποφάσισε ομόφωνα στην σημερινή της συνεδρίαση να κατακυρώσει το έργο στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική δαπάνη έργου με συνολική δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ), ποσού 28.385.206,07€.

Οι διαδικασίες πάντως μέχρι την οριστικοποίηση του αναδόχου και την υπογραφή σχετικής σύμβασης για την υλοποίηση ενός έργου αυτού του προϋπολογισμού δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν την έλευση του 2022. Χρειάστηκε άλλωστε να περάσει μια πενταετία από τότε που η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων και η ΠΑΔΥΘ προχώρησαν τις μελέτες, βάσει προγραμματικής συμφωνίας το 2017, με το έργο να εντάσσεται το 2018 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και η σχετική πρόσκληση να δημοσιεύεται τελικά στις 20/5/2020 στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εξυπηρετεί 250.000 κατοίκους

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ), στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων, για την εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων στο σύνολό τους.

Το έργο, είναι από τη φύση του έργο προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας της περιοχής και στην εναρμόνιση της διαχείρισης των απορριμμάτων με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Θα εξυπηρετεί τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας και ΠΕ στο σύνολό τους με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό να ανέρχεται σε 250.000 κατοίκους.

Τα αναμενόμενα οφέλη της λειτουργίας της ΜΕΑ

Ειδικότερα, με τη ΜΕΑ δυτικής Θεσσαλίας θα επιτευχθούν:

• Η μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση η αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ στη θέση «Παλαιοσαμαρίνα» της ΔΕ Παληοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων

• Η ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν,

• Παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας από τη μονάδα προδιαλεγμένων και υλικό τύπου κομπόστ (CLO) από τη μονάδα των σύμμεικτων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης στον παρακείμενο Χ.Υ.Τ.Α./Υ και εν μέρει να διατεθεί.

• Παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης

• Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.

• Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα.

• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας θα δέχεται ετησίως περίπου 45.500 τόνους σύμμεικτων Απορριμμάτων και 14.000 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά και πράσινα.

 

πηγή: karditsalive.net

Σχετικές δημοσιεύσεις