Προσλήψεις στην ΕΑΣ Τρικάλων

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων (ΕΑΣ Τρικάλων), ζητά να προσλάβει τις ακόλουθες ειδικότητες προσωπικού:

Εργατικό προσωπικό για την εκκόκκιση βάμβακος.

Αιτήσεις στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λαρίσης, Μεγαλοχώρι, Συγκρότημα Εκκοκκιστηρίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431022911, 2431055421

Σχετικές δημοσιεύσεις