Προκήρυξη πρόσληψης διδακτικού προσωπικού στη ΣΜΥ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή  Υπαξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

  1. Οι προς κάλυψη θέσεις είναι:

Πληροφορική 1ου , 2ου & 3ου Έτους 3, Αγγλικά 1ου , 2ου & 3ου Έτους 2 Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γερμανικά) 1, Τεχνικό Σχέδιο 1, Πειραματική Αντοχή Υλικών 2, Ηλεκτρικές Μετρήσεις 1, Στοιχεία Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου 1, Πνευματικά –Υδραυλικά 1, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1.

Πληροφορίες, παρέχονται από :

α.   Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ»,  οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 Ω. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται σε κλειστό φάκελο προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 24 Δεκ 20 το αργότερο.

β. Στα τηλέφωνα 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 203 και Fax: 24310-74233.

γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy[email protected] ).

Σχετικές δημοσιεύσεις