Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2022

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 12-10-2022έως και την Τετάρτη 19-10-2022καιώρα23:59θαυποβάλλονταιηλεκτρονικάαιτήσεις συμμετοχήςτωνυποψηφίωνγιατιςΕξετάσειςτουΚρατικούΠιστοποιητικούΓλωσσομάθειαςΒ’ εξεταστικής περιόδου2022μέσωτης ειδικήςηλεκτρονικήςεφαρμογήςκαταχώρισηςαιτήσεωνυποψηφίων,ηοποίαείναιπροσπελάσιμη στηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:https://kpg.it.minedu.gov.gr/

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούντο Σάββατο26 Νοεμβρίου2022καιτηνΚυριακή27 Νοεμβρίου2022γιατηνπιστοποίησητηςγνώσηςτωνγλωσσώνΑγγλικής,Γαλλικής,Γερμανικής,Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικήςως εξής:

α)Β(Β1«μέτριαγνώση»,Β2«καλήγνώση»)σεενιαίαδιαβαθμισμένηδοκιμασία(test)στιςγλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β)Γ (Γ1«πολύκαλή γνώση»,Γ2«άριστη  γνώση»)σεενιαία  διαβαθμισμένη  δοκιμασία  (test)στις γλώσσεςΑγγλική, Γαλλική,Γερμανική, Ιταλική,Ισπανική και Τουρκική.

Για τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στα τηλέφωνα 2431046452 (κ. Δημητρίου Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) και  2431046451 (κα Παπαστάθη Τάνια, Προϊσταμένη τμήματος Α’ Διοικητικού).

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δρ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ

 ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις