Πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες από την υποστηρικτική δομή «Μέριμνα»

Επιμόρφωση Διευθυντριών/-ντών, Προϊσταμένων, Εκπαιδευτικών, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επλήγησαν από
τις πρόσφατες πλημμύρες Daniel, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2024 στη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, από τις ψυχολόγους κα. Ντίνα Τσελεπή και κα.
Αλεξάνδρα Καλαϊτζάκη του Συμβουλευτικού Κέντρου Στήριξης Πένθους της «Μέριμνας»
Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια των δράσεων και της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις πέντε επιμορφωτικές ενέργειες με θέμα
«Καταστροφικό γεγονός: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις – Φάσεις παρέμβασης μετά τις πλημμύρες».
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας έτσι ώστε να διαμορφώσουν πλάνο Διαχείρισης
Κρίσεων και της αντιμετώπισής τους.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ.
Χρήστος Τρικάλης και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κα. Δήμητρα Παπανδρέου και κ. Βασίλειος
Κωτούλας.

Από τη ΔΙ.Π.Ε. Τρικάλων

Σχετικές δημοσιεύσεις