“Πράσινο φως” για ανεμολογικό ιστό στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων

“Πράσινο φως” για την τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού δόθηκε από τη Διεύθυνση Δασών ν. Τρικάλων στην περιοχή της Παλαιοκαρυάς.

Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net εγκρίθηκε η επέμβαση άνευ καταβολής ανταλλάγματος χρήσης από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. επί Δημόσιας έκτασης. Ο προς εγκατάσταση ανεμoλoγικός ιστός ύψoυς 80 μέτρων βρίσκεται στην θέση, Δασική Θέση «Μουρτζιά» της Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς του Δήμου Πύλης.

Σύμφωνα με την απόφαση μεταξύ άλλων:

Ο ανεμολογικός ιστός θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί χωρίς τη διάνοιξη νέων δρόμων προσπέλασης, αλλά και ούτε θα απαιτηθούν άλλα συνοδά έργα.

Η θέση εγκατάστασης δεν θα περιφραχθεί και θα είναι ελεύθερη και προσβάσιμη για άλλες χρήσης.

Μετά το πέρας των μετρήσεων ανεμολογικών δεδομένων, οι ανεμολογικοί ιστοί θα αποσυναρμολογηθούν και θα απομακρυνθούν, η δε κατασκευάστρια εταιρεία υποχρεούται να αποκαταστήσει τους χώρους επέμβασης, προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε βλάβη στο φυσικό περιβάλλον.

 

Πηγή: karditsalive.net

Σχετικές δημοσιεύσεις