Περιφέρεια Θεσσαλίας: Ακόμη 13.100 στρέμματα αγροτικής γης στα αρδευτικά δίκτυα του Ληθαίου

Επιπλέον 13.100 στρέμματα αγροτικής γης μπορούν να  αρδεύονται από τα δίκτυα του φράγματος Ληθαίου,  με τη νέα μελέτη που δημοπρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την άρδευση 4.900 στρεμμάτων και με την επικαιροποίηση της μελέτης η Περιφέρεια Θεσσαλίας αυξάνει το συνολικό αριθμό των αρδευόμενων εκτάσεων σε 18.000 στρέμματα. Από το έργο ωφελούνται τα Δημοτικά Διαμερίσματα Σπαθάδων και  Αύρας, οι οικισμοί Αγίου Νικολάου (Βερετζί), Νέας Ζωής και  Καλοχωρίου καθώς και όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

« Υπερδιπλασιάζουμε τη δυναμικότητα των αρδευτικών δικτύων του Ληθαίου και δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσοτέρους αγρότες και κτηνοτρόφους να έχουν πρόσβαση στο  νερό. Τα έργα νερού είναι έργα ζωής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις υπηρεσίες μας, στηρίζουμε  τους ανθρώπους της παραγωγής με έργα ουσίας που ικανοποιούν τις επιθυμίες τους, κρατάνε την ύπαιθρο ζωντανή και ενισχύουν το αγροτικό εισόδημα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η νέα μελέτη

Η νέα «Μελέτη πρόσθετων δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων  (δεξαμενών, αντλιοστασίων, αγωγών μεταφοράς για την  άρδευση εκτάσεων στην περιοχή Φράγματος Ληθαίου» προβλέπει δίκτυα άρδευσης 12.100  περίπου στρεμμάτων καθώς και τη μελέτη των απαιτουμένων δεξαμενών, αντλιοστασίων και αγωγών μεταφοράς του ύδατος από τον αγωγό στην έξοδο του φράγματος μέχρι τις δεξαμενές περιλαμβανομένης και της μελέτης της λιμνοδεξαμενής στην περιοχή ανάντη της λιμνοδεξαμενής του φράγματος για την άρδευση εκτάσεων περίπου 1.000 στρεμμάτων στην περιοχή της Νέας Ζωής, η οποία δεν προβλέπονταν στις αρχικές μελέτες, κρίθηκε όμως απαραίτητη για την άρδευση των εκτάσεων ανάντη της κύριας λιμνοδεξαμενής του φράγματος χωρίς άντληση.

Από την αρχική γεωργοοικονομική μελέτη η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια μελετών κατασκευής του φράγματος προβλέπονταν άρδευση 4.900 στρεμμάτων, ενώ από την επικαιροποίηση της υδρολογικής μελέτης, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε δυνατότητα άρδευσης εκτάσεων περίπου 12.100 στρεμμάτων πέραν των αρχικώς προβλεπομένων.  Έτσι συνολικά θα αρδευτούν εκτάσεις 18.000 στρεμμάτων στις περιοχές των Δ.Δ. Νέας Ζωής, Καλοχωρίου, Αύρας, Σπαθάδων και του οικισμού Αγίου Νικολάου και θα εξυπηρετηθούν και οι κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Σχετικές δημοσιεύσεις