Παρουσίαση του προγράμματος 4ElementsInArts από την MYARTIST

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 στις 18:00 η MYARTIST θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 4 Elements in Arts στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.

Το 4 Elements in Arts είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, που αποσκοπεί στη θεμελίωση της σημασίας του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ΕΕ, αλλά και στην κατάρτιση των εκπαιδευτριών/-τών ενηλίκων με τις κατάλληλες δεξιότητες, ιδίως στις γλώσσες και τις νέες τεχνολογίες, που απαιτούνται στη σημερινή αγορά εργασίας.

Η επιτυχημένη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων που παρουσιάζονται συχνά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι γλωσσικές δεξιότητες και η μεθοδική ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, είναι στις προτεραιότητες του προγράμματος.

Το 4 Elements in Arts έχει παράξει συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία στα οποία αποτυπώνονται οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτισμού, μέσα από έργα τα οποία συνδέονται με τα 4 στοιχεία της φύσης (γη, νερό, αέρας και φωτιά). Σκοπός είναι οι εκπαιδευτριες/-τές ενηλίκων να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά, προκειμένου να ενισχύσουν τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων τους. Ακόμα, στόχος του προγράμματος είναι να γίνει η πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας που συμμετέχει περισσότερο προσβάσιμη στις/στους Ευρωπαίες/-ους πολίτες.

Την παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιήσει ο ArtDirector και Projectmanager της MYARTIST, Στέλιος Χαρίσης.

Θα τον πλαισιώσει η εικαστικός – εκπαιδευτικός, Ελένη Τσιλιλή, η οποία θα παρουσιάσει το βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «εκφραστικές γραμμές».

Για το έργο και τις δράσεις της MYARTISTθα μιλήσει οCommunicationOfficerτης οργάνωσης, Άρης Χαλκιάς.

Λίγα λόγια για την #MYARTIST

Η MYARTIST ιδρύθηκε το 2018 και έχει ως όραμα να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου όλοι οι χώροι τέχνης και εκπαίδευσης είναι προσβάσιμοι για όλα τα άτομα, χωρίς κοινωνικούς ή οικονομικούς αποκλεισμούς.

Για να επιτύχει αυτό το όραμα, έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους:

  1. Προώθηση της προσβασιμότητας: Η MYARTIST προσπαθεί να καταστήσει τους πολιτιστικούς χώρους και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία διαχέοντας εύκολα, οικονομικά και βιώσιμα εργαλεία συμπερίληψης.
  2. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας: Ο οργανισμός προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία σχετικά με τα θέματα της προσβασιμότητας και της ανισότητας, προωθώντας εκδηλώσεις και εκθέσεις που αναδεικνύουν αυτά τα θέματα.
  3. Εκπαίδευση μέσω της τέχνης: Η MYARTIST προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

 

  1. Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς: Ο οργανισμός συνεργάζεται με άλλους φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες για προσβασιμότητα και εκπαίδευση μέσω της τέχνης.

Σχετικές δημοσιεύσεις