Παρουσίαση της νέας, ανανεωμένης ιστοσελίδας του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων

Το 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων, στο  πλαίσιο  της  προσπάθειας  που
καταβάλλει  για  την  προώθηση  της  ανοιχτής πρόσβασης στην
ενημέρωση όλων των μελών της σχολικής του κοινότητας αλλά και της
τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, παρουσιάζει την  νέα, ανανεωμένη
ιστοσελίδα  του.

Η  ιστοσελίδα  μας ( https://9gym-trikal.tri.sch.gr/  ) , όπως μας δείχνει
η  πλοήγηση-περιήγηση σε αυτή, χαρακτηρίζεται  από  μεγάλη ποικιλία
θεματικών  κατηγοριών. Επί  παραδείγματι,  ανακοινώσεις και άρθρα
διαδέχονται  κείμενα-εργασίες  μαθητών/τριών, υπάρχουν στήλες και
εκτενείς αναφορές στα κάτωθι πεδία: το σχολείο μας, η λειτουργία του,
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, τοποθεσία, εγκαταστάσεις, Ιστορία,
οι άνθρωποί του, σχολικός κανονισμός, διακρίσεις, δημοσιεύσεις,
δραστηριότητες, σχολικές εκδηλώσεις-γιορτές, καινοτόμες δράσεις,
επιμορφωτικές ημερίδες, διαλέξεις, διαγωνισμοί, διδακτικές
επισκέψεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, αθλητισμός, οι μαθητές
δημιουργούν κείμενα, εκπαιδευτικά  προγράμματα (αγωγής υγείας,
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτισμού και τοπικής ιστορίας),
Κοινωνία-Τέχνες-Πολιτισμός, το κανάλι μας στο YouTube. Ένα
πολυσχιδές  εκπαιδευτικό  υλικό  που  απλώνεται  στους  τομείς όλων
των  γνωστικών  αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
υποχρεωτικής και μη, και, ενίοτε, αφορά  κάθε  σκεπτόμενο  άνθρωπο-
πολίτη. Προωθείται  παντοιοτρόπως  από την διαμόρφωση  των
θεμελίων  σχημάτων της και  των κατηγοριών-πεδίων  που
λειτούργησαν  ως  πυλώνες  κατασκευής  της  Ιστοσελίδας  από  τους

δύο εκλεκτούς  συναδέλφους μας, την κ. Βαλκανιώτη Αθανασία,
Γερμανικής Φιλολογίας και τον κ. Ευαγγελακόπουλο Κωνσταντίνο,
Καθηγητή Πληροφορικής/ Υποδιευθυντή του σχολείου και δημιουργό
του νέου μας λογότυπου, η  πολυσυλλεκτικότητα  στην  έκφραση
σύσσωμης  της  σχολικής  κοινό-τητας:  Προσφέρεται, στο  πλαίσιο
αυτό, βήμα  επικοινωνίας, δημόσιου λόγου  και  έκθεσης  απόψεων
στους  εκπαιδευτικούς , στους  μαθητές, στους  γονείς τους, δίοδος  και
διέξοδος  δημιουργικής και γόνιμης  επίδρασης και διάδρασης
ανάμεσα  στα  μέλη  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  του σχολείου μας.
Με τον τρόπο αυτό, αποκτά  η  σχολική  ζωή  και  η   εκπαιδευτική
πράξη  μια  επιπρόσθετη  κοινωνική  πτυχή.

Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 9ου Γυμνασίου
Τρικάλων

Σχετικές δημοσιεύσεις