Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για τη θητεία του παρόντος Δ.Σ. του Συλλόγου πολιτικών συνταξιούχων Τρικάλων

Από το γραφείο του Συλλόγου πολιτικών συνταξιούχων Τρικάλων, ανακοινώνεται στα μέλη του συλλόγου ότι η τριετής θητεία του Δ.Σ. λήγει στο τέλος Ιανουαρίου 2021.

Το Δ.Σ. ύστερα από απόφαση του, αφού έλαβε υπόψη τα αυστηρά μέτρα της πολιτείας κατά της επιδημίας του Covid-19, παρατείνει την πραγματοποίηση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή νέου Δ.Σ. μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Για την πραγματοποίηση της Γ.Σ. και της εκλογής νέου Δ.Σ. θα σας ανακοινωθεί εγκαίρως η ακριβής ημερομηνία.

Σχετικές δημοσιεύσεις