Παπαστεργίου: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέρος της λύσης στην προσπάθεια καταπολέμησης εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων»

Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ με τον κ. Ηρακλή Μοσκώφ, Εθνικό Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών

Ο κ. Μοσκώφ ανέπτυξε στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας την ανάγκη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε οι τοπικές κοινωνίες αφενός να αφυπνιστούν στο ευαίσθητο θέμα της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων και αφετέρου στην ανάληψη δράσεων στους ευαίσθητους τομείς της πρόνοιας και επανένταξης θυμάτων.

Κατάρτιση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, στις δομές πρόνοιας για την ανίχνευση και υποστήριξη πιθανών θυμάτων σεξουαλικής ή εργασιακής εκμετάλλευσης, καθώς και των κοινωνικών συμβούλων για τον εντοπισμό και ανηλίκων θυμάτων εκμετάλλευσης.

Πρόγραμμα «δέουσας επιμέλειας» σε ό,τι αφορά υπηρεσίες, προϊόντα και ό,τι άλλο σχετίζεται με το έγκλημα της Εμπορίας Ανθρώπων σε σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα και το σύστημα προμηθειών, αναπτύσσοντας καλή πρακτική-πρότυπο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Καμπάνιες και εκδηλώσεις αφύπνισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς: Το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή (ΓΕΘΕΙΣ) έχει ήδη αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαστήρια σε συνεργασία το Council of Europe και το Υπουργείο Παιδείας (όπως το ‘Human Rights for Beginners’), ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΓΕΘΕΙΣ ώστε να φέρει στην εκπαίδευση αντιλήψεις (αξίες, δεξιότητες, συμπεριφορές και γνώση) επί τη βάσει των οποίων ιδανικά συγκροτείται η κοινωνική διάδραση στις δημοκρατικές πολιτείες.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ δήλωσε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες μέσω δομών πρόνοιας μπορούν να είναι μια πρώτη άμυνα απέναντι στο τραγικό φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, και ζήτησε από τον Εθνικό Εισηγητή συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις αφύπνισης της κοινής γνώμης, εκπαίδευσης προσωπικού (ώστε να μπορεί για παράδειγμα να αναγνωρίσει ένα θύμα) αλλά και προγραμμάτων επανένταξης ώστε σε πρώτη φάση να δοκιμαστούν πιλοτικά σε κάποιους Δήμους και στη συνέχεια να αποτελέσουν τη βάση για μεγαλύτερη συνεργασία.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μέρος της λύσης στην προσπάθεια καταπολέμησης της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων. Οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης είναι πάντα στην πρωτοπορία πρωτοβουλιών που θα κάνουν τις τοπικές κοινωνίες καλύτερες για κάθε άτομο που ζει και εργάζεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τα θύματα του trafficking, οι ευάλωτες ομάδες παιδιών, νέων, γυναικών που πέφτουν θύματα του σύγχρονου δουλεμπορίου είναι μια κατάσταση που μπορούμε την παρατηρούμε και να την περιγράφουμε. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε».

Σχετικές δημοσιεύσεις