Ο Κώστας Σκρέκας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών κονδυλίων ώστε τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν με οικονομικά αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στον αγροτικό τομέα, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκρέκας, κατά την παρέμβαση του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, που συνεδρίασε τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στον πρωτογενή τομέα, όπως αυτές αποτυπώνονται στις στρατηγικές «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι η στροφή σε ένα πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα παραγωγής τροφίμων δείχνει να είναι το μέλλον της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων, υπό το πρίσμα των πιέσεων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ανάγκη για μια πιο υγιεινή διατροφή των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την πολιτική βούληση να επιλύσει αυτά τα προβλήματα με στρατηγικές που βασίζονται σε σωστές αρχές, αλλά, προσέθεσε ο Υφυπουργός, την ίδια ώρα παραμένουν οι προκλήσεις για τους πιο αδύναμους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Όπως επισήμανε ο Έλληνας Υφυπουργός, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) της περιόδου 2021 – 2027, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο το ζητούμενο είναι η δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των χρηματοδοτικών πόρων ώστε να είναι επαρκείς για να χρηματοδοτήσουν τους νέους στόχους, βάσει των αυξημένων περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού στον αγροδιατροφικό τομέα.

 

«Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ σε πραγματικές τιμές, ως μια βιώσιμη προσέγγιση της ΕΕ για την επόμενη προγραμματική περίοδο», σημείωσε. «Η απουσία μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης για τις επιπτώσεις του νέου μοντέλου παραγωγής τροφίμων ενέχει τον κίνδυνο να εφαρμόσει η ΕΕ στρατηγικές που θα αποδειχθούν μη βιώσιμες στην πράξη», πρόσθεσε.

 

Ο κ. Σκρέκας εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό της Ελληνικής πλευράς σχετικά με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει οριζόντιες συστάσεις στα κράτη – μέλη για τη διασύνδεση των στόχων της ΚΑΠ και της Πράσινης Συμφωνίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές  αφετηρίες από τις οποίες ξεκινά κάθε χώρα.

 

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, αφού ανέδειξε την ανάγκη στήριξης των μικρών και μεσαίων αγροτών που παίζουν το βασικό ρόλο στη διατήρηση της συνοχής της υπαίθρου, ο κ. Σκρέκας διεμήνυσε ότι τα διδάγματα που αποκόμισαν οι ευρωπαϊκές χώρες από την υγειονομική κρίση, θα πρέπει να οδηγήσουν στην αναπροσαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής, συνεκτιμώντας τη συμβολή της αγροτικής παραγωγής στην αλυσίδα τροφίμων και την οικολογική ισορροπία. Σε αυτό το πλαίσιο, κατέληξε, η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας προϋποθέτει την κατανομή επαρκών κονδυλίων ώστε να διασφαλιστεί για τους αγρότες η δίκαιη μετάβαση στο νέο μοντέλο παραγωγής τροφίμων.

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις