Ομιλία Παπακώστα στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2021

Στην σημερινή τοποθέτησή της, η Τρικαλινή Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, ανέλυσε με τον πιο επιστάμενο τρόπο την οικονομική Κυβερνητική πολιτική του τρέχοντος έτους, με δεδομένη την πανδημική κρίση και ταυτόχρονα περιέγραψε τους κύριους άξονες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το προσεχές έτος.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, βρίσκεται η απαρακώλυτη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ο μετασχηματισμός της οικονομίας, με στόχο να την καταστήσουν ελκυστική σε νέους επενδυτές. Με την αύξηση των επενδυτικών ροών στην οικονομία, περιορίζεται το έλλειμα εξωστρέφειας που την χαρακτηρίζει, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

 

Αναφορικά με τον Νομό Τρικάλων, η Βουλευτής προχώρησε στην παράθεση συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων, τα οποία αποδεικνύουν την έμπρακτη στήριξη της Κυβέρνησης στην τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Αυτό επιτεύχθηκε με τα 47,4 εκατ. € της επιστρεπτέας προκαταβολής και της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Ακόμη, το ποσό αυτό προσαυξάνεται, αν συνυπολογιστούν οι παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας, καθώς και τα 286 δάνεια, σχεδόν μηδενικού επιτοκίου, ποσού 61,6 εκατ. €, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Ειδικότερα, μέσω του 4ου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής, το 50% της οποίας είναι μη επιστρεπτέο, διοχετεύθηκε στην ΠΕ Τρικάλων τον Δεκέμβριο, σε 5.726 επιχειρήσεις το ποσό των 15,2 εκατ.€. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο διένειμε συνολικά από την αρχή της κρίσης σε 6.092 επιχειρήσεις του Νομού 32,3 εκατ. €.

 

Περνώντας στις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Προϋπολογισμού για το 2021, οι οποίες θα επηρεάσουν και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, είναι αρχικώς, η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, η αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η επιδότηση €200 για 6 μήνες, σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

 

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που αφορά στην επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, κόστους 280 εκατ.€, η επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ και αναστολές τελών σε διάφορες

κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, κλάδων που πλήττονται από την πανδημία

έως τον Απρίλιο του 2021 και οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, που αναμένεται να καταβληθούν τον Ιανουάριο του 2021, σε εργαζόμενους ή επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ή συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», η κάλυψη της μισθοδοσίας του έκτακτου υγειονομικού προσωπικού, που προσλήφθηκε εντός του 2020 και του προσωπικού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, και τέλος, δημιουργείται ειδικό αποθεματικό ύψους 3 δις €, για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού το 2021.

 

Η κα. Παπακώστα έκλεισε την ομιλία της με την διαπίστωση πως: « Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί με ορθολογισμό την μεταρρυθμιστική και διαρθρωτική πολιτική, για την οποία δεσμεύτηκε και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ακόμη και εν όψει της πανδημίας, ο σχεδιασμός για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε συνεχίζει προκειμένου η χώρα μας να υπερκεράσει σύντομα την κρίση, προβάλλοντας την οικονομική της ευρωστία και εξωστρέφεια.»

Σχετικές δημοσιεύσεις