Οι τιμές καυσίμων στην Π.Ε. Τρικάλων

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαμορφωθείσες λιανικές τιμές κατά την κατωτέρω αναφερόμενη περίοδο (κατά την οποία ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για την δημόσια υγεία) στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη και για τα οποία πραγματοποιείται ημερήσια τιμοληψία από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Τρικάλων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ 15/ΗΜΕΡΟ

ΗΜΕΡΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG)
1/3/20201,0021,3031,5970,813
15/3/20200,9251,2301,5110,790
31/3/20200,8181,1391,3740,756
15/4/20200,7861,1111,3340,721
21/4/20200,7661,0951,3210,691

Σχετικές δημοσιεύσεις