Ξεκινά το έργο: Αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων παρακείμενων στη Γέφυρα Καραβόπορου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει του πολίτες  που έχουν παρακείμενες ιδιοκτησίες στον άξονα ε.ο. Τρικάλων – Άρτας και συγκεκριμένα στο τμήμα από Περιφερειακή Τρικάλων έως Γέφυρα Καραβόπορου (κόμβος Δροσερού), ότι έχει γίνει  παρακατάθεση της απαλλοτρίωσης  (ΦΕΚ 1000/Δ/22-12-20220) – ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημιώσεων ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ’ αρ.74 (πρακτ. 08/12-04-2021) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Δ’ 254), κήρυξης της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: Κατασκευή οδικού τμήματος από Περιφερειακή Τρικάλων έως Γέφυρα Καραβόπορου» με κ.α.  2019ΕΠ00610065 της ΣΑΕΠ 006/1).

Η αποζημίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως σημειώνονται στο σχετικό κτηματολόγιο,  έχει κατατεθεί στο Γραφείο Παρακαταθηκών της ΔΟΥ Τρικάλων, με την έκδοση  του  Γραμματίου Παρακαταθήκης Νο 4713/28-11-2022 συνολικού ποσού 841.824,88 ευρώ. Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών Κτηματολογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας των ακινήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι  ιδιοκτήτες/ενοικιαστές των παρακείμενων ιδιοκτησιών, να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των χώρων που πρόκειται να καταληφθούν από τις νέες κατασκευές, προκειμένου να αποδοθεί ελεύθερο το μέτωπο εργασιών στον ανάδοχο, για να προβεί απρόσκοπτα στην έναρξη των έργων οδοποιίας. Σημειώνεται ότι  ο ανάδοχος του έργου θα οριοθετήσει το εύρος απαλλοτριωμένης έκτασης.

Το έργο

Το  έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στη  βελτίωση τμήματος του οδικού άξονα της ε.ο.  Τρικάλων – Άρτας, από τον κόμβο με την Περιφερειακή Τρικάλων έως και τον ισόπεδο κόμβο Δροσερού μήκους 1,3 km. Περιλαμβάνει:

– κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,3 km περίπου. Στην κύρια αρτηρία εφαρμόζεται διατομή β4ν* με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50m και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 17,00m, ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 20,00m αναλόγως των πλευρικών κατασκευών.

– κατασκευή γέφυρας Πηνειού στη ΧΘ : 1+300,46, μήκους 143,50m πέντε ανοιγμάτων (16,2 m +3×33,70m+26,20 m). Γέφυρα για την διέλευση των δύο ανεξάρτητων κλάδων της αρτηρίας.

– κατασκευή σύμμικτης γέφυρας Πηνειού στη ΧΘ : 1+300,46, μήκους 101,10m τριών ανοιγμάτων  (55m+33m+55m). Γέφυρα για την διέλευση παράπλευρου της αρτηρίας.

– κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,35 km, και  κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,00 km περίπου. Οι παράπλευροι οδοί  θα έχoυν διατομή ε2 με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας, πλάτους 3,00 ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50 m

– κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη θέση Καραβοπόρου και

– προσαρμογή της αρτηρίας στους υφιστάμενους κόμβους με κατάλληλη διαμόρφωσή τους (διεύρυνσή τους) για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της κυκλοφορίας.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις