Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Από τη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων γνωστοποιείται η σύνθεση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11
Ιουνίου 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη για την ανταπόκριση και τη μεγάλη συμμετοχή
στις εκλογικές διαδικασίες.
Για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της περιοχής μας κρίνεται ως πολύ σημαντική καθώς
ισχυροποιεί την παρουσία μας στα συλλογικά όργανα και ενισχύει τον ρόλο του εμπορίου ως
βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις