Νέα πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων (e-learning ad hoc Trikala)

Η νέα πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί από τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης, από τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων για επιμορφωτικούς σκοπούς, καθώς και για την θεσμοθετημένη ενδοσχολική επιμόρφωση. Στόχος είναι η πλατφόρμα να χρησιμοποιηθεί και σε άλλου είδους επιμορφωτικά προγράμματα ή δράσεις δια βίου εκπαίδευσης σε συνεργασία με Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων παρουσίασε σήμερα τη νέα πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ειδικού σκοπού για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (e-learning ad hoc Trikala) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.learnthessaly.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις