Νέα ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με την χρήση τεχνολογιών και εργαλείων ανοιχτού λογισμικού

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων παρουσίασε σήμερα την νέα
της ιστοσελίδα ( https://srv-dide.tri.sch.gr/newsite/ ). Πρόκειται για μια σελίδα
σύγχρονη, λειτουργική και ικανή να επικοινωνήσει τις δράσεις της Δ.Δ.Ε στην
κοινωνία. Μεταξύ άλλων, αποτελεί σημείο εισόδου για τα Πληροφοριακά
Συστήματα της Διεύθυνσης και των σχολικών μονάδων, αλλά και για υποσελίδες
που απευθύνονται αποκλειστικά στο κοινό, όπως είναι το ημερολόγιο των σχολικών
εκδηλώσεων, όπου εμφανίζονται σε χάρτη οι εκδηλώσεις και δράσεις που
προγραμματίζουν τα σχολεία. Ιδιαίτερη θέση στην σελίδα κατέχει η δράση της ΔΔΕ
Τρικάλων που αγκαλιάστηκε από γονείς και εκπαιδευτικούς, αυτή της Σχολής
Γονέων. Εκεί, μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το σημαντικό έργο που επιτελείται
στη σχολή και για το πρόγραμμα των συναντήσεων, καθώς επίσης και να δει το
επιμορφωτικό υλικό και τις μαγνητοσκοπημένες συναντήσεις. Άλλες υπηρεσίες που
προσφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα είναι η αυτοματοποιημένη ενημέρωση για
τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία και διάφορες φόρμες
για το κοινό και τις σχολικές μονάδες. Η σελίδα αναπτύχθηκε από την κυρία Ελένη
Λιούρα του Τμήματος Πληροφορικής της ΔΔΕ Τρικάλων, με την χρήση τεχνολογιών
και εργαλείων ανοιχτού λογισμικού.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις