Μοναδική ευκαιρία εμπλουτισμού γνώσεων το Μαθηματικό Συμπόσιο

Έγινε το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας

 

Ξεχωριστό ήταν το συμπόσιο για την πορεία των μαθηματικών από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στη Στέγη Λαϊκού Πολιτισμού- Πινακοθήκη Θ. Μαρκέλλου & Μ. Καταφυγιώτη, διοργανώθηκε από το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και του Δήμου Τρικκαίων.

Το συμπόσιο είχε στόχο την ανάδειξη των προοπτικών, των προκλήσεων και των καινοτομιών στον τομέα της διδασκαλίας των μαθηματικών. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν τις αρχές των αρχαίων μαθηματικών και τον τρόπο που επηρέασαν τη σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών.

Στην αρχή του συμποσίου,  δόθηκε έμφαση στην έννοια της απόδειξης στα μαθηματικά και στην αναζήτηση της πειθούς και της αλήθειας. Μέσω της διερεύνησης των βασικών αρχών που διαμόρφωσαν την αρχαία μαθηματική σκέψη και της ανάλυσης των προσεγγίσεων μεγάλων μαθηματικών όπως ο Ευκλείδης, ο Πυθαγόρας, αλλά και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων, αναδείχθηκε η  σημαντική συνεισφορά τους στη διδασκαλία των μαθηματικών και την κατανόηση της απόδειξης ως θεμέλιο της μαθηματικής γνώσης.

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών που παρουσιάζονται από νεότερους παιδαγωγούς και συγκεκριμένα των Jean Piaget, Lev Vygotsky και Jerome Bruner. Αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο η μαθηματική εκπαίδευση μεταμορφώνεται κατά τον 20ο αιώνα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Εξετάστηκε η μαθηματική εκπαίδευση ως επιστήμη και ο τρόπος με τον οποίο αυτό εκφράζεται μέσω της δημιουργίας θεωριών για τη διαδικασία μάθησης των μαθηματικών.

Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα των μαθηματικών με την εξέταση των βασικών αρχών της Τεχνητής Νοημοσύνης και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία των μαθηματικών. Συζητήθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και η σημασία της εξατομικευμένης μάθησης. Τέλος, εξετάστηκαν νέες προοπτικές στη διδασκαλία των μαθηματικών, με την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων που συνδυάζουν παιδαγωγικές θεωρίες με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας έτσι μια πιο πλούσια και αποτελεσματική μάθηση για τους μαθητές.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις