Μαθητές/τριες του 5 ου Γυμνασίου συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων παρακολούθησαν την Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στη live streaming μετάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος
"Η Συμφωνία του αποχαιρετισμού: όταν γεννήθηκε η συμφωνική μουσική".
Το πρόγραμμα παρουσίασε τον συνθέτη Joseph Haydn, αποκαλούμενο και πατέρα της
συμφωνικής μουσικής, μέσα από την «Συμφωνία του αποχαιρετισμού, αρ.45». Τα παιδιά
γνώρισαν στοιχεία για τη ζωή και το έργου του συνθέτη, καθώς και για ποιους λόγους η
συμφωνία αρ. 45, αποτελεί ίσως και τον πρώτο ιστορικά τρόπο διεκδίκησης εργασιακών
συνθηκών στον χώρο της μουσικής, ενδεικτικό των εννοιών του ανθρωπισμού και της
δημοκρατίας που πλάθονταν ήδη στο διανοητικό περιβάλλον της εποχής.

 

Το σχολείο συγχαίρει τους μαθητές/τριες για τον ζήλο που επέδειξαν και την διάθεσή τους
για συμμετοχή σ’ αυτό το διαφορετικό μάθημα. Ευχαριστεί την Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης και όλους τους συντελεστές του προγράμματος για την ευκαιρία που έδωσε
στους μαθητές/τριες μας να έρθουν σε επαφή με αυτό το σημαντικό έργο και τέλος
ευχαριστεί την κ. Ευγενία Καραγκούνη, μουσικό, που οργάνωσε τη δράση στο 5ο Γυμνάσιο
και προετοίμασε τους μαθητές/τριες ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα από την παράσταση.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις