Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την 3η Δεκεμβρίου 2022-Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε το 1992 και γιορτάζεται παγκοσμίως, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και στην κοινωνική κινητοποίηση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Αποτελεί μια υπενθύμιση για όλους ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα άτομα με αναπηρία αποτελεί δείκτη πολιτισμού και δημοκρατίας, διότι μια πολιτεία που δε σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών της, ανεξαιρέτως, υστερεί σε επίπεδο ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάθε ευνομούμενο κράτος οφείλει να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα δικαιωμάτων στα άτομα με αναπηρία, σεβασμό και αποδοχή τους μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές και εθνική στρατηγική για την αναπηρία.

Η πολιτεία έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχήόλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία ήμε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, αξιοποιώντας το δυναμικό τους, αναπτύσσοντας πολύπλευρα τις δεξιότητές τους και αναδεικνύοντας τις ικανότητές τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Με αφορμή λοιπόν την Ημέρα αυτή καλούμε όλους/εςτους/τις εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο προβληματισμού, μέσα στο οποίο όλοι οι μαθητές και μαθήτριες θα εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, με βάση τα δικά τους βιώματα, και θα κάνουν προτάσεις για την άρση του αποκλεισμού και των προκαταλήψεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχος μας είναι ένα Σχολείο μέσα στο οποίο οι μαθητές/τριες αποδέχονται τη διαφορετικότητα, αποκτούν δεξιότητες ενσυναίσθησης, κοινωνικής συνείδησης και αίσθημα συλλογικής ευθύνης, ενώ παράλληλα οι μαθητές/τριες με αναπηρία γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, εκφράζουν τη γνώμη τους και προετοιμάζονται για την ένταξή τους σε μιακοινωνία στην οποία θα συμμετέχουνως ενεργοί πολίτες, ισότιμα και αποτελεσματικά.

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Τρικάλων

Δρ Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης

Σχετικές δημοσιεύσεις