ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας

Τρικάλων θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για εργασίες σε υπό ανέγερση

οικοδομή επί της οδού Ευριπίδου, την Τετάρτη 27/12/2023 και κατά τις

ώρες 07:30-14:00, στην οδό Ευριπίδου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών

Ασκληπιού και Ελευθερίας.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες, το

Σάββατο 23/12/2023 από 09:00 έως 18:00 στην οδό Πύρρας και στο τμήμα από

την διασταύρωση αυτής με την οδό Πτολεμαίου έως την διασταύρωση αυτής με

την οδό Αθ. Μικρού με την επισήμανση της τήρησης των διατάξεων «Μέτρα

για την τήρηση της κοινής ησυχίας».

Σχετικές δημοσιεύσεις