Κλειστά τα καταστήματα του Αγίου Πνεύματος

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τους συναδέλφους και τους
καταναλωτές, ότι την Δευτέρα 24 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, τα εμπορικά
καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τα τελευταία χρόνια η ημέρα της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, έχει καθιερωθεί
ως “εθιμική” αργία και τα καταστήματα στο σύνολο τους τηρούν την εφαρμογή της.
Έτσι και φέτος, ακολουθώντας την ομόφωνη απόφαση όλων των Εμπορικών
Συλλόγων της Θεσσαλίας προτείνουμε στους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχετικές δημοσιεύσεις