Κλειστά και σήμερα τα φροντιστήρια του νομού Τρικάλων

Τα Φροντιστήρια του νομού Τρικάλων θα είναι κλειστά σήμερα Παρασκευή 8
Σεπτεμβρίου.  Η αναπλήρωση  των μαθημάτων θα γίνει με ευθύνη κάθε
φροντιστηριακής δομής.

Σχετικές δημοσιεύσεις