Θεσσαλική υπόθεση το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

Πρόεδρος ο Καρδιτσιώτης Γιώργος Μπούκης – Μέλος του νέου Δ.Σ. ο Τάσος Λάππας

 

Θεσσαλός ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. Πρόκειται για τον Γεώργιο Μπούκη της Τράπεζας Καρδίτσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νέα διοίκηση του συλλογικού φορέα εκλέχτηκε και ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Τάσος Λάππας.

Ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος κ. Γιώργος Μπούκης

Τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχτηκαν οι εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπούκης (Πρόεδρος ΣΤ Καρδίτσας), Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου (Πρόεδρος της ΣΤ Κεντρικής Μακεδονίας), Γραμματέας: Χαράλαμπος Αλεξανδρής (Πρόεδρος της ΣΤ Δράμας) και Μέλη: Μιχαήλ Μαρακάκης  (Πρόεδρος της ΣΤ Χανίων), Αναστάσιος Λάππας (Πρόεδρος της ΣΤ Θεσσαλίας), Κωνσταντίνος Ζωνίδης (Πρόεδρος της ΣΤ Ηπείρου) και Δημήτριος Γαλάνης (Πρόεδρος του ΠΣ Βοιωτίας).

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κ. Τάσος Λάππας

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός του έτους 2019 καθώς επίσης και οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης της Ένωσης για το 2020 όπως συνοψίζονται παρακάτω:

Αξιοποίηση της Ομιλικής λειτουργίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Μείωση του λειτουργικού κόστους, με τη δημιουργία κοινών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αξιοποίηση  εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Διατήρηση και ενίσχυση του συνεταιριστικού μοντέλου καθώς και ανάδειξη του τοπικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα ως βασικού στοιχείου διαφοροποίησης. Η τοπική – περιφερειακή λειτουργία συνδέεται με το επιχειρηματικό μοντέλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών και αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τους κατοίκους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

thessaliaeconomy.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις