Θέσεις στάθμευσης από εγκαταλειμμένα οχήματα στα πάρκινγκ απελευθερώνει ο Δήμος Τρικκαίων

Τάξη στα μη νομίμως σταθμευμένα οχήματα στα δωρεάν πάρκινγκ βάζει ο Δήμος
Τρικκαίων. Η δημοτική εταιρεία «Αστική Ανάπτυξη» ΑΕ ξεκίνησε την τοποθέτηση
ειδοποιητηρίων σε οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα έχουν αφήσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε έναν από τους δωρεάν δημοτικούς χώρους στάθμευσης, χωρίς να τηρούν τις
διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Ο Κανονισμός αυτός προβλέπει ότι
– η στάθμευση ενός οχήματος θα διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο 7 ημερών, και
– δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη οχήματος με ή χωρίς πινακίδες.

Ήδη η δημοτική εταιρεία έχει επικολλήσει στα οχήματα τα σχετικά ειδοποιητήρια,
προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να τα απομακρύνουν. Σε διαφορετική περίπτωση, το όχημα
θα απομακρυνθεί με γερανό και οι ιδιοκτήτες θα χρεωθούν τα έξοδα μετακίνησης και
φύλαξης μέχρι την παραλαβή τους.

 

Στόχος είναι, να απελευθερωθούν θέσεις στάθμευσης για οχήματα σε λειτουργία,
εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερους πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων
διαθέτει εντός της πόλης 5 δωρεάν χώρους στάθμευσης: οδός Θεμιστοκλέους, όπισθεν Ε΄
ΚΑΠΗ (ΔΕΗ), οδός Ασκληπιού, πρ. στρατόπεδο Παπαστάθη, οδός Ζάππα

 

Σχετικές δημοσιεύσεις