Θέματα ψυχικής υγείας σε ενημερωτική δράση για τους τρικαλινούς Ρομά

Μία σημαντική ενημερωτική δράση για την Ψυχική Υγεία πραγματοποιήθηκε στα Παραρτήματα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα της 1η ΤΟΜΥ Τρικάλων (τον Κοινωνικό Λειτουργό κ. Ιορδάνη Ντάσκα και την Επισκέπτρια Υγείας κ. Ευθυμία Κατσαρού). Η υλοποίησή της ανάγεται στην αρχική συνεργασία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με την Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων Ρομά.

Η θεματολογία της ενημερωτικής δράσης πραγματεύονταν τις αγχώδεις διαταραχές και τις διαταραχές διάθεσης, όπως η κατάθλιψη. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήθηκε στους τρόπους διαχείρισης ή/και καταστολής αγχογόνων συμπτωμάτων (stress, άγχος) που επιβαρύνουν την ψυχολογία.

Η ενημέρωση του πληθυσμού Ρομά αφορούσε το γενικό περίγραμμα της ψυχικής υγείας ενώ ειδική αναφορά έγινε στις αγχώδεις διαταραχές και τις διαταραχές της διάθεσης, όπως η κατάθλιψη. Βασική στοχοθεσία της δράσης ήταν η εξοικείωση με την ψυχική νόσο, η ενημέρωση για τις υποστηρικτικές δομές ψυχικής υγείας και τις παροχές αυτών. Απώτερη επιδίωξη της ενημέρωσης του πληθυσμού ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινότητας των Ρομά σε θέματα προαγωγής της ψυχικής υγείας, η ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ο συνολικός αποστιγματισμός των ψυχικών παθήσεων.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία» 2021-2027.

Σχετικές δημοσιεύσεις