Η ΟΛΥΜΠΟΣ ανάμεσα στις «TheMost Sustainable Companies in Greece 2024»

Η ΟΛΥΜΠΟΣ συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις «The MostSustainable Companies in Greece 2024», σύμφωνα με το QualityNetFoundation. Η ΟΛΥΜΠΟΣ αξιολογήθηκε  για την επίδοσή της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, αλλά και για την υπεύθυνη λειτουργία της στην αντιμετώπιση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρόκειται για τον δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece», του QualityNetFoundation, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι «The 50 MostSustainable Companies in Greece 2024». Η ένταξη επιχειρήσεων στη λίστα των «The MostSustainable Companies in Greece» αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Οι 50 ηγέτιδες εταιρείες, που ανακοινώθηκαν, αποτελούν παραδείγματα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και προέρχονται από 11 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας προς την κοινωνία και το περιβάλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στις αξίες μας, εφαρμόζοντας μία ολιστική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, τη φροντίδα για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία ευρύτερα, παρέχοντας προϊόντα

αντάξια των υψηλών προσδοκιών του καταναλωτικού κοινού.

Σχετικές δημοσιεύσεις