Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο δρόμο της ανοικτής διακυβέρνησης δημοσίων φορέων

Η Δ.Ε. συμμετέχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα WeOpenGov:
Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημοσίων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του
ψηφιακού μετασχηματισμού, της απλούστευσης των διαδικασιών και της ανοικτής διακυβέρνησης.
Ειδικότερα ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης και ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών κ. Κωνσταντίνος Δημητρίου
συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του έργου WeOpenGov.
Η Δ.Ε. Τρικάλων συμμετέχει στον 3 ο κύκλο του έργου WeOpenGov σε 13 συναντήσεις διάρκειας 5 ωρών η
κάθε μία, για 7 ημερολογιακές εβδομάδες, σε 12 θεματικές ενότητες για ζητήματα ανοικτής
διακυβέρνησης, μόχλευσης δημόσιας συμμετοχής και συμμετοχικού σχεδιασμού.
Οι σχεδιασμένες δράσεις εκπαίδευσης απευθύνονται σε 100 εκπαιδευόμενους από φορείς-μέλη του
Δικτύου WeOpenGov, αφορούν στον ειδικό σκοπό του δικτύου που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου
WeOpenGov, δηλαδή την ανοικτή συμμετοχική διακυβέρνηση, και έχουν σκοπό να αναπτύξουν τα μέλη
του δικτύου γνώσεις και ικανότητες στο θέμα αυτό οι οποίες δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Ικανοτήτων (εργαστήρια, ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.) του Προγράμματος Active Citizens
Fund. Έτσι, οι δράσεις εκπαίδευσης αφορούν τρία κύρια θέματα: α) ανοικτή διακυβέρνηση, β) μόχλευση
δημόσιας συμμετοχής, γ) συμμετοχικός σχεδιασμός.
Τα ζητήματα της επιμόρφωσης αφορούν ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες όπως: 1) συστάσεις και
σκεπτικισμοί για την ανοικτή διακυβέρνηση, 2) διαφάνεια για ανοικτή διακυβέρνηση και καταπολέμηση
της διαφθοράς, 3) λογοδοσία για ανοικτή διακυβέρνηση, 4) ανοικτά δεδομένα για ανοικτή
διακυβέρνηση, 5) δημόσια επιρροή και δημόσια συμμετοχή για ανοικτή διακυβέρνηση, 6) μέθοδοι
λεπτής/πυκνής δημόσιας συμμετοχής και δέσμευσης κοινότητας, 7) παιγνιώδης παραγωγή ιδεών και

λύσεων, 8) παράπλευροι δρόμοι σκέψης, μόχλευση δημόσιας συμμετοχής στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, 9) συμμετοχικός σχεδιασμός για συμμετοχή κοινοτήτων, 10) μέθοδοι συμμετοχικού
σχεδιασμού, 11) εργαλεία συνδημιουργίας από διαδικτύου, 12) εργαλεία συμμετοχικής παραγωγής
καινοτομίας στον δημόσιο τομέα.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης
σύμφωνα με το πλαίσιο του Δικτύου WeOpenGov: «Τα ζητήματα ανοικτής διακυβέρνησης, κατά την
έννοια της συνδημιουργίας μηχανισμών διαφάνειας, λογοδοσίας και δημόσιας συμμετοχής θέτουν εξ
αρχής την ανάγκη λύσεων κοινού ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος, όπως άλλωστε είναι οι
λύσεις διαφάνειας και λογοδοσίας σε οποιοδήποτε πεδίο. Παράλληλα, η ανάγκη δημόσιας συμμετοχής,
οδηγεί στην ατζέντα των ζητημάτων και τεχνικών με τις οποίες η δημόσια συμμετοχή μπορεί να μοχλευθεί
προκειμένου προοπτικά να φτάσει σε επιτυχημένες πρακτικές. Θα προσπαθήσουμε μετά το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν να υιοθετήσουν τέτοιου είδους πολιτικές για τη δημόσια συμμετοχή
και την ανοικτή διακυβέρνηση».

Από τη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Σχετικές δημοσιεύσεις