Η΄ Επιστημονική Ημερίδα ΔΠΜΣ «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός »

Επιστημονική ημερίδα για την εκκλησιαστική ιστορία και τον πολιτισμό στη χώρα μας
διοργανώνεται στις 2 Μαρτίου 2024 στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα. Πρόκειται για την Η΄
Επιστημονική Ημερίδα στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός» – MSc
«Greece: Church History and Civilization». Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη και η
έρευνα των διαφόρων ιστορικών και πολιτιστικών δεδομένων του Ορθόδοξου χριστιανικού
βίου, όπως αυτά παρήχθησαν μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Συνδιοργανωτές της ημερίδας είναι το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού
Πολιτισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ως Επισπεύδον Τμήμα, το
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το
Σωματείο Ιεροψαλτών Τρικάλων, ο Δήμος Τρικκαίων και ο Δήμος Μετεώρων.
Στα Τρίκαλα, η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:30 στο μουσείο Τσιτσάνη, με το
ακόλουθο πρόγραμμα:

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ
10:30-10:45 Έναρξη-Χαιρετισμοί
Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, Μιχαήλ Λάππας,
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων, Απόστολος
Κραλίδης, Πρόεδρος Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Π. Χρήστου, Διευθυντής ΔΠΜΣ, Καθηγητής Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας &
Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: Απ. Κραλίδης, Πρόεδρος Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού
Πολιτισμού ΑΠΘ, Καθηγητής
10:45-11:00 Ευαγγελία Κακαρόντζα: Η στωική φιλοσοφία κατά την διάρκεια της
Ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητας (Σενέκας, Επίκτητος, Μάρκος Αυρήλιος)
11:00-11:15 Χαράλαμπος Παυλίδης: Οι αρματολοί και ο ρόλος τους στην Τουρκοκρατία
11:15-12:00 Νικολέτα Κοκόρα: Οι εκκλησιαστικές ιστοσελίδες και ο ρόλος τους
12:00-12:15 Μαρία Δήμου: Τα χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής διοίκησης στα Επτάνησα
πριν την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα (1864)
12:15-12:30 Δημήτριος Δρόσος: Τα πατριαρχικά σιγίλλια ως ιστορική πηγή στις Κυκλάδες
νήσους

12:30-12:45 Συμπεράσματα
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΙΛΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Πρόεδρος: Κων. Π. Χρήστου, Διευθυντής ΔΠΜΣ, Καθηγητής Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας &
Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ
17:30-17:45 Χαιρετισμοί Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος Ευαγγελία
Μπαντέκα-Νάνη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Μετεώρων Κωνσταντίνος
Π. Χρήστου, Διευθυντής ΔΠΜΣ, Καθηγητής Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού
Πολιτισμού ΑΠΘ Αθανάσιος Δημητρίου, Πρόεδρος Σωματείου Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων
17:45-18.00 Παρουσίαση Προγράμματος «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΑ»
18:00-18:15 Αγγελική Καρακίτσου: Η γεωλογική δημιουργία των Μετεώρων
18:15-18:30 Πασχαλία Μηνοπούλου: Οι μονές Αγίου Μοδέστου και Αλύσεως των
Μετεώρων
18:30-18:45 Στυλιανή Κιουτσούκαλη: Ο βράχος Μόδι των Μετεώρων
18:45-19:00 Ευστρατία Χιωτέλλη: Ο βράχος Άλυσος ή Άλτσος των Μετεώρων
19:00-19:15 Χρήστος Παπαδόπουλος: Τα Μετέωρα ως ιερός χώρος και η εφαρμογή Id Art
για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
19:15-19:30 Συμπεράσματα
EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απ. Κραλίδης, Πρόεδρος Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ, Καθηγητής
Κων. Π. Χρήστου, Διευθυντής ΔΠΜΣ, Καθηγητής Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού
ΑΠΘ
Συμ. Πασχαλίδης, Καθηγητής Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ
Βασ. Τσίγκος, Καθηγητής Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ
Εμμ. Καραγεωργούδης, Κοσμήτωρ Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, Καθηγητής Τμ. Κοιν.
Θεολογίας & Θρησκειολογίας
Σωτ. Δεσπότης, Καθηγητής Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ
Σπ. Τσιτσίγκος, Καθηγητής Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ
Ιω. Μπάκας, Αν. Καθηγητής Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ
Αθ. Καψάλης, Πρόεδρος ΑΕΑΑ, Καθηγητής
Ιω. Παναγιωτόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ
Γρ. Λιάντας, Αν. Καθηγητής Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ
Δημ. Κακλαμάνος, Αν. Καθηγητής Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ
Ν. Χιωτέλλη, Υποψ. Διδ. Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ
Σπ. Καλογεράκης, Υποψ. Διδ. Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μιχ. Λάππας, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων
Ευαγγ. Μπαντέκα-Νάνη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Μετεώρων
Αθ. Δημητρίου, Πρόεδρος Σωματείου Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων
Ν. Χιωτέλλη, Υποψ. Διδ. Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ
Σπ. Καλογεράκης, Υποψ. Διδ. Τμ. Κοιν. Θεολογίας & Χριστ. Πολιτισμού ΑΠΘ

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις