Εργα για την καθημερινότητα στον Δ. Τρικκαίων

Σειρά έργων και παρεμβάσεων, μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης ουσίας και σημασίας από τον Δήμο Τρικκαίων. Σε διάφορα σημεία της πόλης, σε πεζοδρόμια, διαβάσεις, σχολεία,  η Τεχνική Υπηρεσία, όπως σημείωσε η αντιδήμαρχος Βασιλένα Μητσιάδη, προχώρησε σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών για τον πεζό, το κάθε εμποδιζόμενο άτομο, τους γονείς.

Επίσης, συνεχίζεται ο καθαρισμός των ρεμάτων στην περιοχή προς τον βιολογικό καθαρισμό, με φόντο τον επερχόμενο χειμώνα.

Οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν καθημερινά, στην οδό Ασκληπιού, στο Δημοτικό ωδείο, στο 5ο Γυμνάσιο. Στόχος, το να μειωθούν σταδιακά τα προβλήματα στην καθημερινότητα και ειδικά στη μετακίνηση των πολιτών. Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει το ευρύ πρόγραμμα τέτοιων παρεμβάσεων και την προσπάθεια για ακόμη καλύτερη πόλη, τόσο στο κέντρο, όσο και τις συνοικίες.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Σχετικές δημοσιεύσεις