Επιμόρφωση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε διά ζώσης επιμορφωτική
συνάντηση των καθηγητών Γαλλικής Α/θμιας &  Β/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με
θέμα «Enseigner le français : des ressources et des propositions didactiques pour
motiver les élèves» «Διδάσκοντας γαλλικά: πηγές και διδακτικές προτάσεις για την
παρακίνηση των μαθητών».

Η επιμόρφωση διοργανώθηκε από την κ. Χάιδω Νάτση, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού
Έργου Γαλλικής Γλώσσας και συμμετείχε σε αυτή και η κ. Véronique Bruez,
Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας για τα Γαλλικά, στο πλαίσιο της «Χάρτας
Συνεργασίας» που υπογράφηκε στις 4 Απριλίου 2022 μεταξύ της Υπηρεσίας
Εκπαιδευτικής Συνεργασίας (SCE) της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η επιμόρφωση έλαβε χώρα στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων όπου η κ. Βασιλική
Λύτρα, Διευθύντρια του σχολείου, υποδέχτηκε θερμά τις φιλοξενούμενες
εισηγήτριες καθώς και τις καθηγήτριες και τους καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας.

Ευαγγελία Σύρρου

Καθηγήτρια Γαλλικών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

 

Σχετικές δημοσιεύσεις