Επιμελητήριο Τρικάλων: Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του, ενημερώνει για τη νέα προκήρυξη του Προγράμματος «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου».

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 60 εκατ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή με επιλέξιμους τους κάτωθι Κωδικούς Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  • 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας
  • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 100 ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα με Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης το ποσό των 5000 ευρώ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες είναι θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου. Επιλέξιμα είναι και όσα αγοράστηκαν από την 01/02/2020 και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής της αίτησης στην πλατφόρμα https://heating-devices.mindev.gov.gr είναι η Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Προσοχή! Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Υπεύθυνη: Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431028189 (εσωτ.106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις