Επιμελητήριο Τρικάλων: Ενημέρωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για ανανέωση αδειών

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές των οποίων η άδεια λήγει στις 31/12/2022, ότι θα πρέπει να προβούν στην ανανέωση της άδειας τους, προσκομίζοντας στο Επιμελητήριο μέχρι 31/3/2023 τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση (σχετικό αρχείο pdf έχει αναρτηθεί στο portal www.trikala-chamber.gr).
  2. Ποινικό μητρώο.
  3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης (εφόσον έληξε).
  4. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  ότι δεν έχετε δηλώσει διακοπή της ασφαλιστικής δραστηριότητας.
  5. Δεκαπέντε (15) ώρες σεμιναρίων για το 2022.

 

Για όσους η άδεια δεν λήγει, θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι 31/3/2023 τις 15 ώρες σεμιναρίων για το 2022.

 

Πληρ.: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Tηλ. 2431027493

Ταμπούρας Κυριάκος (εσωτ. 102)

Φάρδα Βασιλική (εσωτ. 104)

Σχετικές δημοσιεύσεις