Επίσκεψη της Διευθύντριας Δ.Ε. Τρικάλων στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Βαλτινού

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Τρικάλων, κα. Ελένη – Μαρίνα Ξυνοπούλου, επισκέφθηκε στις 13/10/2020 το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Βαλτινού, τα οποία στεγάζονται στον ίδιο κτιριακό χώρο.

Αρχικά η κ. Ξυνοπούλου επισκέφθηκε το χώρο του Γυμνασίου και ενημερώθηκε από το Διευθυντή, κ. Κοσβύρα Νικόλαο, για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια είχε διάλογο με το σύλλογο καθηγητών και ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους για τα ‘’Εργαστήρια Δεξιοτήτων’’, καθότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της πιλοτικής αυτής δράσης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για το σχ. έτος 2020-2021, το Γυμνάσιο Βαλτινού επελέγη να  συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόκειται για μια καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, που στόχο έχει να ενισχύσει την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές.  Η δράση αυτή συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων που εντάσσονται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Το όλο πρόγραμμα σχεδίασε ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), που υποχρεούται με την ολοκλήρωσή του να συντάξει έκθεση αποτελεσμάτων και σχετική γνωμοδότηση για την εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλα τα σχολεία.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Βαλτινού κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τη σχετική επιμόρφωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως  εκπαίδευση και ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου. Οι καθηγητές δήλωσαν πως η επιμόρφωση ήταν εξαιρετική κυρίως λόγω των επιμορφωτών που εστίασαν στα ουσιαστικά σημεία της πιλοτικής δράσης. Ενημέρωσαν επιπλέον την κα. Ξυνοπούλου σχετικά με την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποίησε ο σύλλογος για τον καθορισμό ετήσιου σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας, που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση τεσσάρων θεματικών κύκλων. Οι θεματικοί αυτοί κύκλοι προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης και αφορούν στην εξής θεματολογία: 1. Ζω Καλύτερα, 2. Φροντίζω το Περιβάλλον, 3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ, 4. Δημιουργώ και Καινοτομώ. Όπως είπαν και οι καθηγητές που ανέλαβαν το μάθημα-εργαστήριο, με την υλοποίηση ήδη του πρώτου εργαστηρίου οι μαθητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι και πρόθυμοι να συμμετέχουν, ακόμη κι αυτοί που παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες στη συμμετοχή τους σε άλλα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος.

Η Διευθύντρια Δ.Ε. συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για τη θερμή υποστήριξη του προγράμματος και υποσχέθηκε ότι θα συμπαρίσταται σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του, και θα διευκολύνει το διδακτικό προσωπικό με όποιο τρόπο της είναι δυνατό και εφικτό.

Στη συνέχεια μετέβη στο χώρο του ΓΕΛ Βαλτινού, όπου και εκεί είχε μια πρώτη γνωριμία με τη Διευθύντρια του σχολείου κα. Αγγέλου Δήμητρα και τους εκπαιδευτικούς. Ενημερώθηκε από την υπεύθυνη παιδαγωγική ομάδα του σχολείου, το οποίο έχει αναλάβει να συντονίσει την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με θέμα την ενίσχυση του θετικού κλίματος στο σχολείο και γενικό τίτλο ″Be Cool Stay At School”, σχετικά με την επίτευξη των ορισθέντων στόχων. Δοθείσης της ευκαιρίας οι καθηγητές υπέβαλαν στην κα. Ξυνοπούλου ερωτήματα σχετικά με θέματα που αφορούν στις πανελλαδικές εξετάσεις,  την Τράπεζα Θεμάτων  και την αξιολόγηση των μαθητών γενικά. Η ίδια με τη σειρά της τους υποσχέθηκε να μεταφέρει τις ανησυχίες και τις απορίες τους στην Υφυπουργό Παιδείας, κα. Ζαχαράκη Σοφία.

 ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχετικές δημοσιεύσεις