Εξηγήσεις για την αντικατάσταση της Γραμματέως του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

Θεωρούμε ότι δεν είναι δόκιμο να εμπλακούμε σε διάλογο με πολιτικά κόμματα και ούτε είναι στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν δημιουργείται ¨τεχνητός¨ θόρυβος, όπως στην περίπτωση της αντικατάστασης της γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, οφείλουμε να πάρουμε θέση προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 4-5-2020 με την αριθμ. 318 απόφασή του, το Δ.Σ δεν αντικατέστησε την γραμματέα, για πολιτικούς λόγους όπως με πομφόλυγες ισχυρίζονται αλλά εξουσιοδότησε τον Διοικητή με απόφασή του να ορίσει τακτικό & αναπληρωματικό μέλος.

Στην ίδια απόφαση και η εκπρόσωπος των εργαζομένων, διαπίστωσε ως δικαίωμα του Διοικητή, να επιλέγει τους άμεσους συνεργάτες του.

Ο Διοικητής με την αριθμ. 15505/19-6-2020 απόφασή του, ήτοι μετά από ενάμιση (1 & ½) μήνα συνεργασίας, προέβη στην αντικατάσταση της γραμματέως, όχι βέβαια για πολιτικούς ή κομματικούς λόγους αλλά λαμβάνοντας, προφανώς υπόψη άλλα κριτήρια, ποιοτικά και υπηρεσιακά.

Όλα τα άλλα είναι για δημιουργία εντυπώσεων και προσωπικής προβολής.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ

Σχετικές δημοσιεύσεις