Ευχαριστίες προς Μενδώνη, Αγοραστό και Μιχαλάκη για το Σπήλαιο Θεόπετρας

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη για τη θερμή και πολύπλευρη υποστήριξη του έργου, καθώς και στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων κα Ευθυμία Καραγιάννη για τη σημαντική συμβολή της στο σχεδιασμό του έργου και τη συγκρότηση του φακέλου της πρότασης ένταξης του έργου «Βελτίωση επισκεψιμότητας Σπηλαίου Θεόπετρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το έργο έχει ως στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας του σπηλαίου και την εκ νέου απόδοσή του στο κοινό με όρους απόλυτης ασφάλειας τόσο για το ίδιο το μνημείο, όσο και για τους επισκέπτες του.

Η Πράξη «Βελτίωση επισκεψιμότητας Σπηλαίου Θεόπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5052421θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

  • Υποέργο 1: «Εργασίες προστασίας και ανάδειξης του σπηλαίου Θεόπετρας»
  • Υποέργο 2: «Στερέωση βραχωδών πρανών στο Σπήλαιο Θεόπετρας»

Το Υποέργο 1, συνολικού προϋπολογισμού 238.500,00 €, θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και έχει ως στόχο την προστασία των αρχαιολογικών επιχώσεων και την αναβάθμιση των υποδομών ανάδειξης στο εσωτερικό του σπηλαίου, οι οποίες λόγω της παρόδου του χρόνου και των ιδιαίτερων συνθηκών του σπηλαιοπεριβάλλοντος (υγρασία, σταγονορροή κ.λ.π.) έχουν υποστεί φθορές.

Το Υποέργο 2, συνολικού προϋπολογισμού 1.779.785,44 €., θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων κατόπιν υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιφέρειας Θεσσαλίας, και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του κινδύνου πτώσης των βραχωδών πρανών και τη διασφάλιση των επισκεπτών εντός και εκτός του σπηλαίου. Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας και Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων).

Σχετικές δημοσιεύσεις