Ενημέρωση μελισσοκόμων για δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο) Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής των υπ’αριθ. 2015/1366 & 2015/1368 Κανονισμών της ΕΕ, οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλουν αίτηση – δήλωση των κατεχόμενων κυψελών  το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση πού ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2020 έως 31/12/2020. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.

Εάν ο μελισσοκόμος δεν καταθέσει αίτηση-δήλωση κατεχόμενων κυψελών ή δεν θεωρήσει το μελισσοκομικό του βιβλιάριο, θα αποκλείεται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Οι σχετικές αιτήσεις–δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών, καθώς και οι θεωρήσεις βιβλιαρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  στα γραφεία 311 & 305, του 3ου ορόφου της Π.Ε Τρικάλων, μόνο κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 24310-46311 (Στέφανος Παπαθανασίου) και 24310-46305 (Χρήστος Βλιώρας).

Αιτήσεις και θεωρήσεις χωρίς ραντεβού δεν θα γίνονται δεκτές.

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι να απευθύνονται στα παραπάνω τηλέφωνα για ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

 

Ο Διευθυντής

Εμμανουήλ  Γουγουλάκης

 

Σχετικές δημοσιεύσεις