Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων

Οι γονείς του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων κλήθηκαν από το σχολείο την Τρίτη
11 Οκτωβρίου για να ενημερωθούν για τη φυσιογνωμία, τους θεσμούς, τους
κανονισμούς και τη λειτουργία του Σχολείου.

Την εκδήλωση άνοιξε η διευθύντρια του σχολείου κ. Σμιξιώτη Φανή, η οποία
μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως η στενή συνεργασία σχολείου και γονέων  θα
οδηγήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη και πρόοδο των παιδιών. Στη συνέχεια,
εκπαιδευτικοί του σχολείου τόνισαν πως η συνεργασία σχολείου-οικογένειας
αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην υγιή γνωστική,
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Τέλος το σχολείο ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και εξήρε το
έργο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 5 ου Γυμνασίου, ο οποίος είναι πάντα
παρών σε ότι χρειαστεί το 5 ο Γυμνάσιο και στηρίζει δυναμικά όλες τις δράσεις του
σχολείου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ανδρέας Μπαντής κάλεσε τα μέλη να είναι
κοντά και δίπλα στο σχολείο καθώς αυτή η σχέση οδηγεί στην αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και τελικά στην προκοπή των μαθητών/τριών.

Σχετικές δημοσιεύσεις