Ενημέρωση για την πορεία των εκτιμήσεων και αποζημιώσεων των αγροτών και  κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023

 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι:

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών, θα πρέπει να προσκομιστούν στην ΔΑΟ Τρικάλων μια σειρά δικαιολογητικών τα οποία ζητούνται από τα κλιμάκια που επισκέπτονται στα πλαίσια των αυτοψιών τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανάλογα με το είδος των ζημιών της κάθε εκμετάλλευσης.

Η διαδικασία υποβολής νέας αίτησης έχει κλείσει,

και παραμένει ανοικτή μέχρι 15 Μαρτίου 2024 στην ΔΑΟ Τρικάλων ΜΟΝΟ η δυνατότητα δήλωσης ζημιάς σε έγγειο κεφάλαιο (φερτά υλικά) εφόσον αυτή δεν έχει δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση της εκμετάλλευσης.

Η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την ακριβή αποτίμηση της ζημιάς δεν έχει χρονικό περιθώριο, ΟΜΩΣ,  όσο γρηγορότερα έρθουν τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της ζημιάς, τόσο γρηγορότερα θα πληρωθούν οι ζημιές λόγω της πλημμύρας.

Η κατάθεση των δικαιλογητικών θα γίνεται στα γραφεία 311 και 341 στον τρίτο όροφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

Η Προϊσταμένη της ΔΑΟ

  Καρακούση Αργυρώ

Σχετικές δημοσιεύσεις