Εισηγητής για την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος ο Θανάσης Λιούτας

Ως ένας από τους εισηγητές για τη συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος τοποθετήθηκε ο βουλευτής Τρικάλων Θανάσης Λιούτας.

 

Σκοπός της έκθεσης είναι η καταγραφή και η παρουσίαση σε ένα ενιαίο κείμενο του συνόλου των συνεδριάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική χρονιά, στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

 

Θέμα της εισήγησης του Θανάση Λιούτα ήταν το πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο υφίσταται στη χώρα μας, αλλά και εκείνο που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα, πάνω στο ζήτημα των πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων.

 

Πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο είχε συζητηθεί στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκτενώς κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και πάνω στο οποίο είχαν τοποθετηθεί ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κώστας Τασούλας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, με χαρτοφυλάκιο τη Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, πολλοί βουλευτές, ανάμεσα στους οποίους και ο ίδιος ο Θανάσης Λιούτας, καθώς και πλήθος κοινωνικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις