Εγκρίθηκαν 14 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Τρικάλων για την εστίαση και την φύλαξή του

Ενισχύεται με 14 άτομα το Νοσοκομείο Τρικάλων άμεσα. Αφού βγήκαν τα αποτελέσματα δύο διαγωνισμών και συγκεκριμένα για την πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες εστίασης και άλλων 7 ατόμων για τις ανάγκες φύλαξής του.

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν για να αναλάβουν άμεσα καθήκοντα με σύμβαση ενός χρόνου. Για την πρώτη κατηγορία είχαν υποβάλλει αίτηση 175 άτομα ενώ για την δεύτερη 25.

Σχετικές δημοσιεύσεις