Δ. Τρικκαίων: Συνεχίζονται τα έργα σε Βαλτινό και Μεγάρχη

Στο τελικό στάδιο πριν την ολοκλήρωσή τους, βρίσκονται άλλα δύο έργα του Δήμου Τρικκαίων. Βάσει του προγραμματισμού, ο Δήμος Τρικκαίων από τα τέλη του 2020 προχώρησε υλοποίηση έργων στα χωριά. Ενας προγραμματισμός που συνεχίζεται και το 2021, με πρόσθετα έργα.
Στο Βαλτινό ολοκληρώνεται η «Πεζοδρόμηση του κεντρικού πάρκου στην πλατεία της Κοινότητας Βαλτινού».

Είναι ένα έργο που αναδεικνύει ξανά το κεντρικό πάρκο του χωριού, το οποίο είναι κατεστραμμένο και χρήζει άμεσης αποκατάστασης, με νέα κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόμια, τα οποία και θα πλακοστρωθούν. Επίσης θα δημιουργηθούν και ράμπες στα πεζοδρόμια για να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρίες.

Στη Μεγάρχη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί  το έργο με τον τίτλο «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων εντός οικισμού της κοινότητας Μεγάρχης».
Οι εργασίες περιελάμβαναν πλακόστρωση πεζοδρομίων στο χωριό.

Και τα δύο έργα αφορούσαν την ανετότερη κίνηση των πεζών. Ώ είχαν συνολικό προϋπολογισμό 39.800 από ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Σχετικές δημοσιεύσεις